Regulamin


Poniższy regulamin określa zasady sprzedaży artykułów, które oferowane są przez sklepik Bicoque.pl

Właścicielem Sklepu Internetowego Bicoque  jest firma Bicoque, Marzena Dąbek  
z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 31/29, 31-416 Kraków
NIP: 868-128-62-07, REGON: 850503421
Telefon: 505 523 316

Zamawianie:

 • Zamówienia mogą Państwo składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok, bezpośrednio na stronie internetowej www.bicoque.pl , poprzez formularz zamówienia.
 • Przed dokonaniem pierwszego zakupu niezbędna jest jednorazowa rejestracja, aby uzyskać swoje osobiste konto zakupów w www.bicoque.pl
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • Zakupione produkty są dostarczane, wraz z dowodem zakupu, pod adres wskazany przez Klienta przy rejestracji lub wskazany w zamówieniu.
 • Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do prawdziwości danych będą weryfikowane i zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie.
 • Złożenie zamówienia przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą mailową z podaniem szczegółowych danych niezbędnych do uregulowania płatności za zamówienie.
 • Jeżeli w ciągu 7 dni, należność za zamówiony produkt nie wpłynie, zamówienie zostaje po tym terminie automatycznie anulowane
 • Z chwilą złożenia zamówienia i przyjęcia przez sklep, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym - www.bicoque.pl .
 • W przypadku braku danego produktu na stanie magazynowym Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, ma prawo całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 • Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.
 • Każde złożone zamówienie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Ceny:

 • Ceny w sklepie internetowym www.bicoque.pl wyrażone są w złotych polskich i są to ceny brutto.
 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 • Sklep zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 • Przy zamówieniach specjalnych ceny ustalane są indywidualnie.

Przesyłka:

 • Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub Poczty Polskiej
 • Czas realizacji zamówień wynosi 1-3 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty na konto. W przypadku gdy termin ten uległby wydłużeniu, skontaktujemy się z Kupującym by powiadomić go o dłuższym terminie oczekiwania na produkt
 • Koszty dostarczenia: Jest to jednorazowy koszt 19 zł - kurier UPS lub 11 zł - Poczta Polska, paczka priorytetowa, w przypadku zakupu za kwotę 300 zł koszt wysyłki GRATIS
 • Kupujący może odmówić odbioru przesyłki jedynie w przypadku, kiedy przesyłka została dostarczona w stanie uszkodzonym wskazującym na uszkodzenie zawartości.
 • Przy odbiorze przesyłki, Kupujący kwitując odbiór, potwierdza zgodność zawartości z zamówieniem

Forma płatności:

 • Zakupiony produkt jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.
 • W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać odpowiedni NUMER ZAMÓWIENIA. Numer zamówienia znajduje się w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

Reklamacje i zwroty:

 • Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną.
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).
 • Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres:
 • Bicoque- Dobrego Pasterza 31/29, 31-416 Kraków
 • Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.
 • Jeżeli towar ma wadę, Zamawiający może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi.
 • Zamawiający może zamiast zaproponowanej przez Sklep naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany żądać naprawy, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
 • Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
 • Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Zamawiający ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep - w zależności od sposobu załatwienia reklamacji  -  odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji .

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas sklep Bicoque o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres:  Bicoque, Marzena Dąbek, dobrego Pasterza 31/29, 31-416 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@bicoque.pl

 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 • Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Klient ma prawo - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych Praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Warunkiem zwrotu jest brak jakichkolwiek śladów użytkowania, zniszczenia, zabrudzenia czy uszkodzenia. Cała kwota zapłacona za produkt będzie zwrócona. Pieniądze zwracane są wyłącznie na konto bankowe.
 • W chwili odbioru towaru kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Jest to bardzo ważne, gdyż jeżeli zniszczenie lub uszkodzenie nastąpiło w trakcie transportu - reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności osoby doręczającej.
 • Wszelkie wady techniczne lub uszkodzenia zakupionego produktu, nie będące skutkiem niewłaściwego transportowania prosimy zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki. Klient jest zobowiązany do wypełnienia formularza reklamacyjnego i odesłania produktu pod adres sklepiku. Przesyłka powinna zawierać także kopię rachunku. Uszkodzony produkt wymieniany jest na nowy, a w przypadku jego braku w magazynie następuje zwrot kosztów za produkt razem z kosztami wysyłki.

Ochrona Danych Osobowych:

 • Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Pz.U.N 133 poz. 883., dane osobowe gromadzone przez sklep www.bicoque.pl są objęte ochroną i nie są ani udostępniane ani odsprzedawane osobom ani podmiotom trzecim.
 • Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, usuwania i żądania zaprzestania przetwarzania danych, które podał przy zakładaniu konta.
 • Jeżeli wpiszą się Państwo na listę  Newslettera wówczas na mail będziemy wysyłać informacje o nowych produktach, promocjach, ciekawych wydarzeniach, która będą miały miejsce na stronie sklepiku www.bicoque.pl. W każdej chwili można zrezygnować z Newslettera.

Ubranka sprzedawane w sklepiku są autorskiego projektu, wszelkie kopiowanie wzorów i zdjęć jest zabronione bez zgody autora (Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. )  stanowi naruszenie praw autorskich i podlega karze przewidzianej w Kodeksie Karnym.

 

Korzystanie ze stron sklepiku www.bicoque.pl jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz polityki.

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

Najpopularniejsze

Ubranka do chrztu stylowe eleganckie dziecięce dla chłopców. Odzież dziecięca w stylu retro. Ubranka dla dzieci, ubranka okazjonalne, okolicznościowe. Ubranka dla dziecka. Eleganckie koszulki, spodenki, ubranka marynarskie, ubranko na chrzest, komplety, marynarki, kamizelki, płaszczyki, chrzciny, komplety chrzcielne, kaszkiety. Szycie na indywidualne zamówienie. Serdecznie zapraszamy.

Wyszukaj

Klienci o Bicoque

Ubranka dziecięce w stylu retro " Po raz kolejny jestem bardzo wzruszona oraz niesamowicie zadowolona z ubranek dla mojego słoneczka. Cały REWELACYJNY strój robi furorę wśród wszystkich znajomych oraz całej rodzinki. Nie ma osoby która by się nie odwróciła za synkiem :). Jestem pełna podziwu dla Pani zaangażowania w tworzenie nowych oryginalnych ubranek dla małych dżentelmenów oraz takiego oddania Pani serca w pracę" więcej ...

Galeria naszych Gentelmenów

Galeria stylowych ubranek dziecięcych Bicoque Sesje gentelmenów w ubrankach Bicoque, przygotowała i zaaranżowała fotograf Ilona Szymańska - Najka Photography.
Pięknie dziękujemy Pani Ilonie oraz naszym stylowym mężczyznom: Pawłowi, Łukaszkowi, Adasiowi, Maksymiliankowi, Kubie i Antosiowi
więcej ...

Ubranka do Chrztu - Pracownia

Ubranka do Chrztu Ubranka do Chrztu - Dział, w którym prezentujemy uszyte w naszej pracowni wzory...
więcej ...

Zamówienia indywidualne

Elegancka odzież dziecięca w stylu retro W pracowni Bicoque możemy wykonać ubranko dla naszych gentelmenów na  specjalne zamówienie, w dowolnym kolorze i rozmiarze. Możemy uszyć coś unikatowego na co dzień lub na specjalną okazję dla chłopczyka, który jako jedyny założy to ubranko. Wykonamy monogram na ubranku, lub wyhaftujemy ręcznie ulubiony retro motyw. Wspólnie omawiamy Państwa wizje, kolorystykę, rodzaj tkaniny wg Państwa wskazówek i
więcej ...

Dla siostry, koleżanki Gentelmena

Dla dziewczynek W styczniu pojawi się krótka limitowana kolekcja dla dziewczynek, a oto mała zapowiedź...
więcej ...

Ubranka do chrztu

Przedstawiamy propozycje na jakże ważną uroczystość Chrztu Św. Ubranka, komplety dla najmłodszych gentelmenów. Stonowane barwy i wykwintna prostota. Na zamówienie

możemy wykonać dane ubranko w preferowanym kolorze i rozmiarze, a w wybranym miejscu wykonamy haft np. pierwszą literkę imienia Chłopczyka, aby ubranko było jeszcze bardziej osobiste.
więcej ...

Tu jesteś: Informacje Regulamin